ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана медичного факультету №3

______________О.В. Федотов

«_____»__________2020 р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНпрактичних занять та лекцій з медичної хімії для студентів І курсу медичного факультету № 3 («Медицина») в осінньому сестрі 2020-2021н.р.

 

День

Дата, час заняття

Аудито-рія

Вид заняття

Кіль-

кість годин

Тема заняття

Викладач

101

102

103

 

 

 

 

 

1.                   

27.10.20.

8.30-10.30

27.10.20.

13.00-15.00

07.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Основні класи неорганічних сполук.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 1

2,0

Біологічне та медичне значення біогенних елементів

2.                   

28.10.20.

8.30-10.30

28.10.20.13.00-15.00

08.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Періодична система Д.І.Менделеєва. Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- та d- елементів.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 2

2,0

Комплексоутворення в біологічних системах

3.                   

29.10.20.

8.30-10.30

29.10.20.13.00-15.00

09.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Комплексоутворення в біологічних системах

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 3

2,0

Теоретичні основи біоенергетики

4.                   

30.10.20.

8.30-10.30

30.10.20.13.00-15.00

12.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Хімічна термодинаміка.Теплові ефекти хімічних реакцій.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 4

2,0

Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процесів.

5.                   

02.11.20.

8.30-10.30

02.11.20.13.00-15.00

13.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 5

2,0

Колігативні властивості  розчинів. Осмос. Осмотичний тиск.

6.                   

03.11.20.

8.30-10.30

03.11.20.13.00-15.00

15.10.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,71

Визначення масової частки речовини в розчині. Виготовлення молярних розчинів.

Михайленко В.В.

7.                   

04.11.20. 8.30-10.30

04.11.20.13.00-15.00

16.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Виготовлення нормальних розчинів. Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці. Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 6

2,0

Кислотно-основна рівновага в біосистемах

8.                   

05.11.20. 8.30-10.30

05.11.20.13.00-15.00

19.10.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,71

Теорії кислот та основ. Визначення pH.

Михайленко В.В.

9.                   

06.11.20. 8.30-10.30

06.11.20.13.00-15.00

20.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини.

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 7

2,0

Фізико-хімія поверхневих явищ

10.               

09.11.20.8.30-10.30

09.11.20.13.00-15.00

21.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Сорбція біологічно активних речовин на межі розділу фаз

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 8

2,0

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів

11.               

10.11.20.8.30-10.30

10.11.20.13.00-15.00

22.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

 

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 9

2,0

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

12.               

11.11.20.8.30-10.30

11.11.20.13.00-15.00

23.10.20.

8.30-10.30

2 корп., 303

Практичне

2,71

Ліофобні золі. Будова міцели. Коагуляція золей

Михайленко В.В.

11.00-12.30

11.00-12.30

11.00-12.30

Лекція 10

2,0

Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів

13.               

12.11.20.8.30-12.00

12.11.20.12.00-15.30

26.10.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,71

Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

Михайленко В.В.

14.               

13.11.20.8.30-12.00

13.11.20.12.00-15.30

27.10.20.

8.30.-12.00

2 корп., 311

Практичне

4,77

Лабораторний практикум

Михайленко В.В.

Разом: 66 ауд. год., з них – 20 год. лекційних та 46 год. практичних занять

 

 

 

 

Завідувач кафедри загальної та біологічної хімії № 1,

доцент, к.б.н.

 

О.В. Богатирьова