“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                              

Декан фармацевтичного факультету

канд.фарм.н. Гуторов О.І.

 

 

“______”_____________2020 р.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з аналітичної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету у II-му семестрі 2019 - 2020 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Гравіметричний аналіз

 

4.02.20

2. Кислотно-основне титрування. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Помилки титрування.

Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія

 

7.02.20

3. Комплексиметричне титрування.

 Окисно-відновне титрування. Класифікація, індикатори

 

11.02.20

4. Оптичні методи аналізу. Класифікація.

 

14.02.20

5. Електрохімічні методи аналізу. Класифікація методів. Класифікація електродів

 

18.02.20

6. Хроматографічні методи аналізу, класифікація хроматографічних методів

 

21.02.20

 

1. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин

25.02.20

 

2. Титрування сильних кислот та сильних основ лугами та сильними кислотами. Побудова кривих титрування

28.02.20

 

3. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ сильними кислотами. Побудова кривих титрування

4.03.20

 

4. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних основ, сумішей кислот або основ

6.03.20

 

5. Класифікація індикаторних помилок, причини їх виникнення

11.03.20

 

6. Осаджувальне титрування. Сульфатометрія. Побудова кривих титрування

17.03.20

 

7. Комплексонометрія

20.03.20

 

8. Перманганатометрія. Йодиметрія, йодометрія. Броматометрія, бромометрія. Нітритометрія. Побудова кривих титрування

24.03.20

 

9. Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. Побудова градуіровочного графіка

27.03.20

 

10. Атомно-абсорбційна спектрофотометрія. Поляриметрія

30.03.20

 

11. Потенціометричний аналіз. Пряма редоксметрія

3.04.20

 

12. Іонометрія. Рівняння Нікольского. рН-метрія.

7.04.20

 

13. Потенціометричне титрування

10.04.20

 

14. Полярографія.

14.04.20

 

15. Кондуктометрія.

17.04.20

 

16. Кулонометрія.

21.04.20

 

17. Амперметричне титрування

24.04.20

 

18. Тонкослойна хроматографія, гель-електрофорез

6.05.20

 

19. Газорідинна хроматографія. Рідинна хроматографія високого тиску

8.05.20

 

20. Лабораторна робота

15.05.20

 

Екзамен

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                  Богатирьова О.В