“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

В.о. декана медичного факультету №1

доцент Кліманський Р. П.

 

“______”_____________2020 р.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з медичної хімії для студентів 1-го курсу медичного факультету в I-му семестрі  2020 - 2021 навчального року.

 

Лекційне заняття

Практичне заняття

Група

Дата

Викладач

1

 

Основні класи неорганічних сполук.

1, 2

15.09.20

Володченко І.І.

3, 4

14.09.20

Володченко І.І.

2

 

Періодична система Д.І.Менделеєва. Електронна конфігурація та хімічні властивості s-та р- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва

1, 2

22.09.20

Володченко І.І.

3, 4

18.09.20

Володченко І.І.

3

 

Електронна конфігурація та хімічні властивості d- елементів в залежності від розташування в періодичній системіД.І. Менделеєва. Біогенні елементи

1, 2

24.09.20

Володченко І.І.

3, 4

21.09.20

Володченко І.І.

4

1. Комплексоутворення в біологічних системах

 

1, 2

29.09.20

Санталова Г.О.

3, 4

28.09.20

Євграфова Н.І.

5

 

Комплексоутворення в біологічних системах

1, 2

06.10.20

Володченко І.І.

3, 4

05.10.20

Володченко І.І.

6

2. Теоретичні основи біоенергетики

 

1, 2

8.10.20

Євграфова Н.І.

3, 4

02.10.20

Санталова Г.О.

7

 

Хімічна термодинаміка.

1, 2

13.10.20

Володченко І.І.

3, 4

12.10.20

Володченко І.І.

8

 

Теплові ефекти хімічних реакцій.

1, 2

20.10.20

Володченко І.І.

3, 4

19.10.20

Володченко І.І.

9

3. Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

 

1, 2

22.10.20

Євграфова Н.І.

3, 4

23.10.20

Санталова Г.О.

10

 

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

1, 2

27.10.20

Володченко І.І.

3, 4

26.10.20

Володченко І.І.

11

4. Колігативні властивості  розчинів. Осмотичний тиск.

 

1, 2

3.11.20

Євграфова Н.І.

3, 4

02.11.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

12

 

Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

1, 2

5.11.20

Володченко І.І.

3, 4

9.11.20

Володченко І.І.

13

 

Виготовлення молярних розчинів.

1, 2

10.11.20

Володченко І.І.

3, 4

16.11.20

Володченко І.І.

14

 

Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

1, 2

17.11.20

Володченко І.І.

3, 4

20.11.20

Володченко І.І.

15

 

Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці

1, 2

19.11.20

Володченко І.І.

3, 4

23.11.20

Володченко І.І.

16

 

Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

1, 2

24.11.20

Володченко І.І.

3, 4

30.11.20

Володченко І.І.

17

5. Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буферні розчини

 

1, 2

1.12.20

Євграфова Н.І.

3, 4

6.11.20

Холмовой Ю.П.

18

 

Теорії кислот та основ. Визначення pH.

1, 2

3.12.20

Володченко І.І.

3, 4

14.12.20

Володченко І.І.

19

 

Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини.

1, 2

8.12.20

Володченко І.І.

3, 4

18.12.20

Холмовой Ю.П.

20

6. Физикохімія поверхневих явищ.

 

1, 2

15.12.20

Євграфова Н.І.

3, 4

04.12.20

Холмовой Ю.П.

21

 

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

1, 2

17.12.20

Володченко І.І.

3, 4

21.12.20

Володченко І.І.

22

7. Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів Ліофобні золі. Будова міцели. Коагуляція золей.

 

1, 2

22.12.20

Євграфова Н.І.

3, 4

07.12.20

Санталова Г.О.

23

 

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

1, 2

29.12.20

Володченко І.І.

3, 4

04.01.20

Володченко І.І.

24

 

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

1, 2

05.01.21

Володченко І.І.

3, 4

11.01.20

Санталова Г.О.

25

8. Физико-хімічні властивості розчинів біополімерів

 

1, 2

12.01.21

Євграфова Н.І.

3, 4

28.12.20

Санталова Г.О.

26

 

Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

1, 2

14.01.20

Володченко І.І.

3, 4

15.01.20

Володченко І.І.

27

 

Лабораторна робота

1, 2

19.01.20

Санталова Г.О.

3, 4

18.01.20

Холмовой Ю.П.

28

 

ПМК

1, 2

21.01.20

Величко Н.В.

3, 4

22.01.20

Величко Н.В.

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

Доцент                                                                                                                            Богатирьова О. В.