“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

В.о. декана медичного факультету №1

доцент Кліманський Р. П.

 

“______”_____________2020 р.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з медичної хімії для студентів 2-го курсу медичного факультету скорочений термін навчання на базі ОКР «молодші спеціалісти» в I му семестрі 2020 - 2021 навчального року.

 

Лекційне заняття

Практичне заняття

Група

Дата

Викладач

1

 

Основні класи неорганічних сполук.

1, 2

16.09.20

Санталова Г.О. Холмовой Ю.П.

3, 4

17.09.20

Володченко І.І.

2

 1. Комплексоутворення в біологічних системах

 

1, 2

23.09.20

Санталова Г.О.

3, 4

24.09.20

Холмовой Ю.П.

3

 

 Періодична система Д.І.Менделеєва Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- та d- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва Біогенні елементи

1, 2

30.09.20

Санталова Г.О. Холмовой Ю.П.

3, 4

1.10.20

Володченко І.І.

4

 

Комплексоутворення в біологічних системах

1, 2

7.10.20

Санталова Г.О.

3, 4

8.10.20

Володченко І.І.

5

2. Теоретичні основи біоенергетики. Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

 

1, 2

22.10.20

Холмовой Ю.П.

3, 4

16.10.20

Холмовой Ю.П.

6

 

Хімічна термодинаміка. Теплові ефекти хімічних реакцій. Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

1, 2

28.10.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

3, 4

23.10.20

Володченко І.І.

7

3. Колігативні властивості  розчинів. Осмотичний тиск

 

1, 2

4.11.20

Санталова Г.О.

3, 4

27.10.20

Холмовой Ю.П.

8

 

Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія. Виготовлення молярних розчинів.

1, 2

11.11.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

3, 4

6.11.20

Володченко І.І.

9

 

Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

1, 2

18.11.20

Санталова Г.О.

3, 4

12.11.20

Володченко І.І.

10

 4. Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буферні розчини

 

1, 2

26.11.20

Холмовой Ю.П.

3, 4

19.11.20

Холмовой Ю.П.

11

5. Физикохімія поверхневих явищ.  Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів

 

1, 2

30.11.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

3, 4

24.11.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

12

 

. Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці. Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

1, 2

10.12.20

Холмовой Ю.П.

3, 4

1.12.20

Володченко І.І.

13

 

 Теорії кислот та основ. Визначення pH.

Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини

1, 2

11.12.20

Санталова Г.О.

3, 4

4.12.20

Володченко І.І.

14

 

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

1, 2

17.12.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

3, 4

7.12.20

Володченко І.І.

15

 

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

1, 2

21.12.20

Санталова Г.О.

3, 4

15.12.20

Володченко І.І.

16

6.Ліофобні золі. Будова міцели. Коагуляція золей. Физико-хімічні властивості розчинів біополімерів

 

1, 2

24.12.20

Холмовой Ю.П.

3, 4

22.12.20

Холмовой Ю.П.

17

 

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

1, 2

4.01.21

Холмовой Ю.П.

3, 4

5.01.21

Санталова Г.О.

18

 

 

Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

1, 2

11.01.21

Холмовой Ю.П.

3, 4

12.01.20

Володченко І.І.

19

 

Лабораторна робота

1, 2

14.01.20

Холмовой Ю.П.

3, 4

16.01.20

Санталова Г.О.

20

 

ПМК

1, 2

19.01.20

Величко Н.В.

3, 4

22.01.20

Холмовой Ю.П. Санталова Г.О.

  

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

Доцент                                                                                                                              Богатирьова О. В.