“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                             

Декан фармацевтичного факультету

К.фарм.н. Гуторов О.І.

 

“______”_____________2020 р.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в ІІ-му семестрі  2019- 2020 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Поверхневі явища,поверхневий натяг,змочування та їх практичне значення. Колоїдні поверхнево-активні речовини.

 

 

03.02.2020

 

1. Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування.

2. Поверхневий натяг розчинів ПАР. Клолоїдні поверхнево-активні речовини.

06.02.2020

2.Сорбційні процеси та їх теоретичне обґрунтування. Адсорбція на межі поділу рідина-газ.Адсорбція на тверде тіло із газу та розчину. Адсорбція електролітів.

 

13.02.2020

 

3. Адсорбція на межі  розчин-газ. Ізотерми адсорбції.

4.Молекулярна адсорбція на межі тверде тіло-розчин.

5.Іонселективна та іонообмінна адсорбція електролітів.

6. Адсорбенти,їх класифікація та застосування. Хроматографічні методи дослідження .

 

20.02.2020

3.Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.Молекулярно кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем.

 

27.02.2020

 

7. Дисперсні системи, їх класифікація. Методи  одержання та очистки дисперсних систем.

05.03.2020

 

8. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу.

12.03.2020

4.Будова міцели та ПЕШ. Електричні властивості лізолів. Стійкість і коагуляція колоїдних  систем.

 

19.03.2020

 

9. Будова міцели та ПЕШ.

 

26.03.2020

 

10.Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.

02.04.2020

 

11.Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляційна здатність іонів, константа швидкості коагуляції.

 

13.04.2020

Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії, порошки та їх властивості.

 

16.04.2020

 

12. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії, порошки та їх властивості.

23.04.2020

Характеристики та властивості високомолекулярних речовин (ВМР) та їх розчинів.

 

30.04.2020

 

13. Характеристика та властивості високомолекулярних речовин (ВМР).

 

7.05.2020

 

14. Властивості розчинів ВМР. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка білка. Драглі.

 

14.05.2020

 

Екзамен

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                      Богатирьова О. В.