“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

                               В.о. декана стоматологічного факультету

                                                         ас. Яковлева Н. М.

 

____  ____________________  2019 р.

 

Календарно-тематичний план занять з медичної хімії для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету скорочений термін навчання на базі ОКР «молодші спеціалісти» в I му семестрі 2019 - 2020 навчального року.

 

Лекція

Годин

Практичне заняття

Дата

Група

1

 

 

Основні класи неорганічних сполук.

Класифікація, властивості

.

06.09

1

2

 

 

Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- та d-елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва

12.09

1

3

Комплексоутворення в біологічних системах.

Теоретичні основи біоенергетики

4

 

20.09

1

4

Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

2

Комплексоутворення в біологічних системах.

 

25.09

1

5

 

 

Теплові ефекти хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка.

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага

9.10

1

6

Колігативні властивості  розчинів. Осмотичний тиск.

2

Визначення масової частки речовини в розчині.

Виготовлення нормальних розчинів.

23.10

1

7

Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буферні розчини

2

 Колігативні властивості розчинів.

Осмос. Осмотичний тиск

6.11

1

8

 

 

 Кислотно-основні рівноваги в організмі. Водневий показник біологічних рідин.

Буферні системи, класифікація та механізм дії.

11.11

1

9

 

 

Физикохімія поверхневих явищ.

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

Хроматографічний аналіз.

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

20.11

1

10

 

 

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

Високомолекулярні сполуки. Ізоелектрична точка білка. Властивості розчинів біополімерів.

4.12

1

11

 

 

Біогенні елементи

Лабораторний практикум

9.12

1

12

 

 

Підсумковий модульний контроль

18.12

1

 

 

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                                 Богатирьова О. В.