“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                     

в.о. декана стоматологічного факультету

Яковлева Н.М.

“______”_____________2020 р.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з біоорганічної  хімії для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету скорочений термін навчання на базі ОКР «молодші спеціалісти» в II-му семестрі  2019- 2020 навчального року.

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

Викладач

1.    Класи органічних сполук. Функціональні групи.

2.    Ліпіди, оксі-, оксокислоти, будова та хімічні властивості.

 

05.02.20

1

Величко

 

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук.

07.07.20

1

Величко

 

2. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.

3. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та їх функціональних похідних.

12.02.20

1

Величко

3.    Вуглеводи. Моно-, ді-, полісахариди. Будова, хімічні властивості

4.    Амінокислоти. Пептиди. Білки: будова, властивості

 

14.02.20

1

Величко

 

4. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди

17.02.20

1

Величко

 

5. Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетеро функціональних сполук (α-, β-, γ-гідроксікислот, кетокислот та фенолокислот).

19.02.20

1

Величко

 

6. Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів.

7. Будова та хімічні властивості дисахаридів та полісахаридів.

24.02.20

1

Величко

 

8. Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.

26.02.20

1

Величко

 

9. Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.

28.02.20

 

Величко

 

10. Лабораторний практикум

ПМК

02.03.20

1

Санталова

Величко

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В