“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

В.о. декана стоматологічного факультету

                             ас. Яковлева Н. М.

 

“______”_____________2020 р.

 

Календарно-тематичний план занять з медичної хімії для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету в I му семестрі  2020 - 2021 навчального року.

 

Лекція

Практичне заняття

Група

Дата

Викладач

1

 

Основні класи неорганічних сполук.

Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- та d-елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва.

1, 2

17.09.20

Величко Н.В.

2

Комплексоутворення в біологічних системах.

 

1, 2

24.09.20

Величко Н.В.

3

 

Комплексоутворення в біологічних системах.

1, 2

30.09.20

Величко Н.В.

4

Теоретичні основи біоенергетики.

Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

 

1, 2

8.10.20

Величко Н.В.

5

 

Теплові ефекти хімічних реакцій.

Хімічна термодинаміка.

1, 2

15.10.20

Величко Н.В.

6

 

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

1, 2

22.10.20

Величко Н.В.

7

Колігативні властивості  розчинів. Осмотичний тиск.

 

1, 2

26.10.20

Євграфова Н.І.

8

 

Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

1, 2

2.11.20

Величко Н.В.

9

 

Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування

1, 2

5.11.20

Величко Н.В.

10

 

Колігативні властивості розчинів.

Осмос. Осмотичний тиск.

1, 2

13.11.20

Величко Н.В.

11

Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буферні розчини

 

1, 2

23.11.20

Євграфова Н.І.

12

 

Кислотно-основні рівноваги в організмі. Водневий показник біологічних рідин.

Буферні системи, класифікація та механізм дії.

1, 2

1.12.20

Величко Н.В.

13

 

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз. Хроматографічний аналіз.

1, 2

4.12.20

 

14

 

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

1, 2

18.12.20

Величко Н.В.

15

 

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

1, 2

24.12.20

Величко Н.В.

16

 

Високомолекулярні сполуки. Ізоелектрична точка білка.

Властивості розчинів біополімерів.

1, 2

4.01.20

Величко Н.В.

17

 

Лабораторний практикум.

1, 2

11.01.20

 

18

 

ПМК

1, 2

15.01.20

Величко Н.В.

 

 

 

 

 

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                 Богатирьова О. В.