Критерії оцінювання дисципліни: «Медична хімія»

 

Структура навчальної дисципліни: дисципліна «медична хімія» складається з одного модулю.

Оцінка за дисципліну складається з оцінки за ПМК та середньої поточної оцінки.

Внесок оцінки за ПМК за дисципліну – 40%, що відповідає максимальній кількості балів 80 з 200; внесок поточної оцінки – 60%, що відповідає 120 балам з 200.

Отже, оцінка за дисципліну розраховується за формулою:

Оцінка = кількість білів за середньою поточною оцінкою +  кількість балів за ПМК + СНТ

СНТ – додаткова кількість балів за доповідь на науковій студентській конференції (10 балів – виступ на кафедральному засіданні).

У залікову книжку виставляється як сумарна кількість балів за дисципліну, так і оцінка за 4-ри бальною шкалою. Конвертація відбувається наступним чином:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 180 до 200 балів

5

Від 150 до 179 балів

4

Від 149 до 120

3

119 та нижче.

2

 

Середня поточна оцінка розраховується, як середня арифметична всіх поточних оцінок.

Кількість балів поточну оцінку вираховується шляхом конвертації середньої поточної оцінки у 120-ті бальну шкалу за допомогою наступної таблиці:

 

5

120

4,33

104

3,66

88

4,95

119

4,29

103

3,62

87

4,91

118

4,25

102

3,58

86

4, 87

117

4,2

101

3,54

85

4,83

116

4,16

100

3,49

84

4,79

115

4,12

99

3,45

83

4,75

114,

4,08

98

3,41

82

4,7

113

4,04

97

3,37

81

4,66

112

3,99

96

3,33

80

4,62

111

3,95

95

3,29

79

4,58

110

3,91

94

3,25

78

4,54

109

3,87

93

3,2

77

4,5

108

3,83

92

3,16

76

4,45

107

3,79

91

3,12

75

4,41

106

3,74

90

3,08

74

4,37

105

3,7

89

3,04

73

 

 

 

 

3,0

72

 

 

 

 

Менше 3

Недостатньо

 Проведення ПМК з медичної хімії відбувається у два етапи.

І. Тестовий контроль.

            Кожний студент отримує варіант з двадцятьма тестовими завданнями формату А. З них три завдання – розрахункові, решта ситуаційні. Кожне завдання оцінюється в один бал. Таким чином студент отримує:

«5» за 18-20 балів

«4» за 15-17 балів

«3» за 12-14 балів

            «2» за 11 та менше балів.

ІІ. Усна співбесіда.

Перед початком співбесіди студент отримує картку, яка містить два  теоретичні питання, відповідь на які вимагає застосування загальної суми знань з медичної хімії.

Студент отримує:

«5» - повна відповідь на обидва питання.

«4» - повна відповідь на одне та часткова на друге питання.

«3» - повна відповідь на одне питання, або часткова на два.

«2» - відсутність відповіді,  або часткова тільки на одне.

            В загальному підсумку студент отримує дві оцінки, середнє арифметичне з них потім переводиться у 80-бальну шкалу:

5

4,5

4,0

3,5

3

Менше 3

80

72

64

56

48

Недостатньо

 

 

Критерії оцінювання дисципліни: «Біоорганічна та біологічна хімія»

 

Оцінка за дисципліну складається з оцінки за ПМК та оцінок за три модулі.

Внесок оцінки за ПМК за дисципліну– 40% (що відповідає максимальній кількості балів 80 з 200)

Отже, оцінка за дисципліну розраховується за формулою:

Оцінка = кількість балів за три модулі (макс. – 120 балів) + кількість балів ПМК + СНТ

СНТ – додаткова кількість балів за доповідь на науковій студентській конференції (10 балів – виступ на кафедрі, 25 – виступ на пленарному засіданні).

У залікову книжку виставляється як сумарна кількість балів за дисципліну, так і оцінка за 5-ти бальною шкалою. Конвертація відбувається наступним чином:

Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 180 до 200 балів

5

Від 150 до 169 балів

4

Від 149 до 120

3

Нижче 120 балів

2

 

Кількість балів за три модулі вираховується шляхом конвертації середньої оцінки за три модулі у 120-ті бальну шкалу за допомогою наступної таблиці:

 

5

120

4,33

104

3,66

88

4,95

119

4,29

103

3,62

87

4,91

118

4,25

102

3,58

86

4, 87

117

4,2

101

3,54

85

4,83

116

4,16

100

3,49

84

4,79

115

4,12

99

3,45

83

4,75

114,

4,08

98

3,41

82

4,7

113

4,04

97

3,37

81

4,66

112

3,99

96

3,33

80

4,62

111

3,95

95

3,29

79

4,58

110

3,91

94

3,25

78

4,54

109

3,87

93

3,2

77

4,5

108

3,83

92

3,16

76

4,45

107

3,79

91

3,12

75

4,41

106

3,74

90

3,08

74

4,37

105

3,7

89

3,04

73

 

 

 

 

3,0

72

 

 

 

 

Менше 3

Недостатньо

 Проведення ПМК з біоорганічної та біологічної хімії відбувається у два етапи.

І. Тестовий контроль.

            Кожний студент отримує варіант з двадцятьма тестовими завданнями формату А. З них десять взяті з бази тестів «Крок-1». Кожне завдання оцінюється в один бал. Таким чином студент отримує: «5» за 18-20 балів

                               «4» за 15-17 балів

                               «3» за 12-14 балів

                               «2» за 11 та менше балів.

ІІ. Усна співбесіда.

Перед початком співбесіди студент отримує картку, яка містить одне  теоретичне питання та два  ситуаційних завдання, рішення яких вимагає застосування загальної суми знань з біоорганічної та біологічної хімії.

Студент отримує:

«5» - повна відповідь на всі питання.

«4» - повна відповідь на два питання, або часткова на всі.

«3» - повна відповідь на одне питання, або часткова на два.

«2» - відсутність відповіді,  або часткова тільки на одне.

            В загальному підсумку студент отримує дві оцінки, середнє арифметичне з них потім переводиться у 80-бальну шкалу:

5

4,5

4,0

3,5

3

Менше 3

80

72

64

56

48

Недостатньо

 

Внесок кількості балів за модуль 1 «біоорганічна хімія» - 25% (максимально 30 балів з 120)

Внесок кількості балів за модуль 2 «біологічна хімія» - 45% (максимально 50 з 120)

Внесок кількості балів за модуль 3 «біологічна хімія» - 30% (максимально 40 з 120)

 

Середня оцінка за три модулі = [(оцінка мод1*0,25) + (оцінка мод2*0,45) + (оцінка мод3*0,3)].

 

Оцінювання модулю 1 «Біоорганічна хімія» та модулю 2 «Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, білків та його регуляція».

 

Всі оцінки за кожний модуль складають 100%, або максимально 120 балів.

60% або макс. 72 балів - середня арифметична оцінка за поточну навчальну діяльність.

40% або макс. 48 балів - оцінка за підсумкове заняття, котрим закінчується модуль 1 та модуль 2.

Оцінка за модуль1(2) = середня арифметична поточна оцінка*0,6 + оцінка за підсумкове заняття*0,4

Оцінка за модуль1(2) переводиться у 120 бальну шкалу за стандартною таблицею

 

Критерій оцінювання підсумкового заняття з модуля 1 та модуля 2 дисципліни «біоорганічна та біологічна хімія» (етапний контроль).

            Проведення підсумкового заняття відбувається шляхом тестового контролю. Кожний студент отримує варіант з 20-ма тестовими завданнями формату А та одну ситуаційну задачу. Кожний тест оцінюється в 1 бал та ситуаційна задача максимально в 6 балів.

Таким чином студент отримує:

       «5» за 23-26 балів

                               «4» за 19-22 балів

                               «3» за 15-18 балів

                               «2» за 14 та менше балів.

Оцінювання  модулю 3 «Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. Бохімія та патобіохімія крові і печінки».

Оцінка за модуль 3  дорівнює середній арифметичній оцінці за поточну навчальну діяльність.