На кафедрі загальної та біологічної хімії проводиться науково-дослідна робота за напрямом: "Синтез новихпотенційно активних сполук на основі похідних сечовини та тіосечовини та прогнозування їх біологічної активності"


Метою дослідження є синтез похідних сечовини, вивчення їх реакцій з нуклеофілами, отримання на їх основі нових гетероциклічних сполук та пошук серед них за допомогою програми PASS можливої біологічної активності.

 

Актуальність дослідження

  

Пошук нових синтетичних методів, синтез нових сполук, вивчення їх властивостей та створення нових біологічно активних речовин на їх основі є важливими задачами сучасної хімії.

 

             N-заміщені-N'-ацилтіосечовини – це стабільні сполуки, котрі можуть бути легко отримані з доступних вихідних речовин. Вони використовуються у медицині, промисловості і сільському господарстві, а також в органічному синтезі для отримання гетероциклічних продуктів. Похідні сечовини і гетероциклічні продукти на їх основі проявляють високу біологічну активність. Але реакційна здатність ацилтіосечовин, зокрема, взаємодія з динуклеофілами, вивчена недостатньо.

  

В молекулі ацилтіосечовин є декілька реакційних центрів. Це дає можливість припускати декілька маршрутів їх взаємодії з динуклеофілами й отримання на їх основі різних п'ятичленних та шестичленних гетероциклів.

  

Для гетероциклічних продуктів, які будуть отримані в процесі дослідження реакцій похідних сечовин з динуклеофілами, планується провести прогнозування спектра біологічної активності за допомогою програми PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). Ресурс знаходиться у вільному доступі та забезпечує передбачення більш ніж 4000 видів біологічної активності з середньою точністю 95%. Програма PASS може допомогти визначити пріоритети біологічного тестування in vitro, in vivo та оцінити спектр біологічної активності. Це дозволяє економити час та ресурси при подальших дослідженнях.

  

В результаті роботи буде отримано зразки нових невідомих раніше похідних сечовини, вивчено їх реакції з нуклеофілами та можливість отримання на їх основі нових потенційних біологічно активних гетероциклів. За допомогою сучасних фізико-хімічних методів буде встановлено будову продуктів, а за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм – визначено попередні дані щодо їх біологічної активності і можливості використання в якості лікарських препаратів.