Перелік наукових робіт студентів

 

 1. Біохімічні аспекти хвороби Альцгеймера [Текст] / М. С. Бондар, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ: 10–11 травня 2017 р. – С. 30.
 2. Гіпергомоцистеїнемія як біохімічний показник низки судинних патологій [Текст] / В. О. Піскунов, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ: 10–11 травня 2017 р. – С. 71. 
 3. Біохімія дофаміну [Текст] / А. П. Пушкарьова, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ: 10–11 травня 2017 р. – С. 74.
 4. Неинвазивные лабораторные маркеры диабетической нефропатии [Текст] / Э. А. Шинкаренко, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ. – 2018 р. – С. 156 –
 5. Молекулярні механізми розвитку інсулінорезистентності у патогенезі хвороби Альцгеймера [Текст] / В. В. Нестерова, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ. – 2018 р. – С. 110 – 111.
 6. Вклад оксида триметиламина в патогенез кардиоваскулярных заболеваний [Текст] / К. И. Кутковая, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ. –2018 р. – С. 78 – 79.
 7. Механизм зобогенного действия тиоцианатов в патогенезе гипотиреозов [Текст] / М. Н. Билык, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 80-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ. – 2018 р. – С. 26 – 2
 8. Effective antipsychotics in context of neurochemical schizophrenia theory [Text] / V. V. Barinov, N. V. Lakhtarenko // Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених "Медицина XXI сторіччя" – Краматорськ. – 2019 р. – С. 10 – 11.
 9. Антикарієсогенні властивості глутатіону [Текст] / К. З. Давидова, Н. В. Лахтаренко // Матеріали 82-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених (з міжнародною участю) "Медицина XXI сторіччя" – Лиман. – 2020 р. – С. 54 – 55.
 10. Юрік І.С. Нові препарати групи нітрозо сечовини для протипухлинної терапії. // Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя». - Краматорськ: Тов. «Краматорський друкарський дім», 2019. – С. 173. (Керівник Бобошко Л.Г.)
 11. Кудрик П.О. Можливості використання стовбурових клітин в лікуванні цукрового діабету першого типу. // Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя». - Краматорськ: Тов. «Краматорський друкарський дім», 2019. - с. 97. (Керівник Бобошко Л.Г.).
 12. Роденко А.В. Репрограмування шляхів продукції енергії в пухлинних клітинах. // Матеріали 81-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя».-Краматорськ: Тов. «Краматорський друкарський дім», 2019. - с. 130 (Керівник Бобошко Л.Г.)
 13. Олійник О.О. Застосування інструменту crispr/cas 9 у медицині. Технологія майбутнього. / Кафедра загальної та біологічної хімії №1. Наук. керівник – асистент Бобошко Л.Г. // Матеріали 82-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (з міжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна. (24-25 вересня 2020 р.) – Лиман. – 2020 р. – С. 98.
 14. Кучерява.Ю."Метаболоміка-новий напрямок у діагностиці і підборі ефективного лікування"//81-й всеукраїнський науковий медичноий конгрес студентів та молодих вчених «Медицина xxІ сторіччя» 2019р. - Наук. керівник – Величко Н.В.
 15. .Сухініна А."Іонообмінна адсорбція у процесах виділення амінокислот  і білків" //82-й всеукраїнський науковий медичноий конгрес студентів та молодих  вчених «Медицина xxІ сторіччя» 2020р.- Наук. керівник – Величко Н.В.
 16. Єщенко Г. «Використання дистанційного навчання в закладах вищої освіти при викладанні дисципліни  «Медична хімія»»// V Международная научно-практическая конференция «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT» 24-26 января 2021 года Киев, Украина - Наук. керівник – Величко Н.В.
 17. Сухініна А.О. «Сучасні методи очищення амінокислот і білків»VIII   міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених ,BIMCO 2021, 6 – 9 квітня 2021 року - Наук. керівник – Величко Н.В.
 18. Жолобова В. «Фулерени. Перспективи використання в медицині» // 82-й всеукраїнський науковий медичноий конгрес студентів та молодих  вчених «Медицина xxІ сторіччя» 2020р. - Наук. керівник – Євграфова Н.І.
 19. Мамедова М. М. Сучасний погляд на біологічну роль лізоциму / Кафедра загальної та біологічної хімії . Наук. керівник –Лахтаренко Н.В. // Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (з міжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна. (18-19 листопада 2021 р.) – Лиман. – 2021 р. – С. 74-75.
 20. Бацура Н.В. Жировий гепатоз печінки як наслідок порушення обміну ліпідів / Кафедра загальної та біологічної хімії . Наук. керівник –к.техн.н.Михайленко В.В. // Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (зміжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м.Лиман, Україна. (18-19 листопада 2021 р.) – Лиман. – 2021 р. – С. 27-28.
 21. Куксенко Л. А. Патології щитоподібної залози в період вагітності. / Кафедра загальної та біологічної хімії . Наук. керівник – к.хім.н.Лисенко О.М. // Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (з міжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м.Лиман, Україна. (18-19 листопада 2021 р.) – Лиман. – 2021 р. – С. 63.
 22. Чеботок А.О. Потенційні лабораторно-клінічні маркери для ранньої діагностики та оцінки тяжкості пре еклампсії. / Кафедра загальної та біологічної хімії . Наук. керівник –к.біол.н, доцент Богатирьова О.В. //
  Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (з міжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна. (18-19 листопада 2021 р.) – Лиман. – 2021 р. – С. 112-113.
 23. Чернявська М.А Показники прогнозу кардіотоксичності у онкохворих. / Кафедра загальної та біологічної хімії  Наук. керівник –к.біол.н, доцент Богатирьова О.В. // Матеріали 83-го всеукраїнського наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя» (з міжнародною участю). - Донецький національний медичний університет, м.Лиман, Україна. (18-19 листопада 2021 р.) – Лиман. – 2021 р. – С. 116.