Графік взаємовідвідувань лекційних та практичних занять викладачами кафедри загальної та біологічної хімії на осінній семестр 2021/2022 навчального року

Дата, час

Потік

Тема

Вид заняття

Викладач

Відвідують

02.09.21

10-30

стомат
2 курс

Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів.

лекція

Лисенко О.М.

Богатирьова О.В.

Михайленко В.В.

14.12.2021

8-30

1 гр., 2 к. мед.№1

Дослідження процесів детоксикації аміаку в організмі і його порушення. Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот, порушення

практичне

Лахтаренко Н.В.

Богатирьова О.В.

Михайленко В.В.

29.12.21

1гр., 1к., фарм

Реакції комплексоутворення Координаційні сполуки. Окисно-відновні реакції

 

лекція

Євграфова Н.І.

Селезньова І.І.

Величко Н.В.

05.11.21

3гр., 1к.,

мед

Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці.

Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

практичне

Селезньова І.І.

Євграфова Н.І.

Величко Н.В.

29.10.21

8-30

3,4 гр 1к мед

Физикохімія поверхневих явищ.

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

лекція

Величко Н.В.

Євграфова Н.І.

Селезньова І.І.

12.11.21

8-30

 

Перетравлення ліпідів. Обмін

жирних кислот. Метаболізм

кетонових тіл.

Дослідження метаболізму

холестеролу. Обмін

ліпопротеїнів та його

порушення. Обмін

фосфоліпідів,

триацилгліцеролів.

практичне

Бобошко Л.Г.

Лисенко О.М.

Михайленко В.В.