ПІП

Посада

І курс

ІІ курс

ІІІ-V курси

Лекційні потоки

Основ-на

Суміс-ництво

1

Казаков  Г.П.

доц.1,0

 

Фармацевтична хімія

1,2 гр. фарм. (заочно);

Аналітична хімія 1,2 гр. фарм., 1,2 гр. фарм. (заочно)

Фарма-цевтична хімія

1 гр. ІІІ курс,1 гр. IV курс фарм.

Фармацевтична хімія 1,2 гр. фарм. (заочно); Аналітична хімія 1,2 гр. фарм., 1,2 гр. фарм. (заочно);Фармацевтична хімія

1 гр. ІІІ курс,1 гр. IV курс фарм.

2

Євграфова Н.І.

доц.0,5

Неорганічна хімія

1,2 гр. фарм.

Неорганічна хімія
1,2 гр. фарм.

3

Величко Н.В.

доц. 0,75

Біоорганічна хімія

3,4 гр. мед.

Фізична та колоїдна хімія 1,2 гр. фарм., 1,2 гр. фарм. (заочно);Органічна хімія 1,2 гр. фарм.

Біоорганічна хімія    3,4 гр. мед.;Фізична та колоїдна хімія 1,2 гр. фарм.; Органічна хімія        1,2 гр. фарм.

4

Лисенко О.М.

асист.1,0

Біоорганічна хімія
1,2 гр. мед.

Біоорганічна та біологічна хімія 3,4 гр. мед. мс;
Біоорганічна та біологічна хімія 3,4 гр. мед.

Біоорганічна хімія
1,2 гр. мед.;Біоорганічна та біологічна хімія3,4 гр. мед. мс; Біоорганічна та біологічна хімія3,4 гр. мед.

5

Володченко І.І.

асист.1,0

лаборант 0,5

Органічна хімія1 гр. фарм. (заочно)

Органічна хімія 1,2 гр. фарм.;Біоорганічна хімія 1,2 гр. мед. мс

Органічна хімія1 гр. фарм.;Біоорганічна хімія1,2 гр. мед. мс

6

Лахтаренко Н.В.

асист.1,0

Біоорганічна хімія 1,2 гр. стомат.

Біоорганічна та біологічна хімія  1,2 гр. мед.;     1,2 гр. мед. мс; 1,2 гр. стомат.

Біоорганічна та біологічна хімія  1,2 гр. мед.; 1,2 гр. мед. мс; 1,2 гр. стомат. І, ІІ курси

7

Бобошко Л.Г.

асист. 0,5

Біоорганічна та біологічна хімія  1,2 гр. фарм. (заочно); 3 гр. мед. мс

Біоорга-нічна та біологіч-на хімія  1,2 гр. фарм.; 1,2 гр. фарм. (заочно)

Біоорганічна та біологічна хімія 1,2 гр. фарм. (заочно), 3 гр. мед. мс ІІ курс; 1,2 гр. фарм., 1,2 гр. фарм. (заочно) ІІІ курс

10

Моісеєва Г.М.

0,5

 

 

Фармацевтична хімія

2 гр. ІІІ курс, 2 гр. IV курс фарм., 1,2 гр. фарм. (заочно)

Фармацевтична хімія

1,2 гр. фарм. ІІІ курс (заочно)

11

Старостенко С.Ю.

0,5

 

 

Фармацевтична хімія

1,2 гр. фарм.V курс (заочно); Токсикологічна та судова хімія 1,2 гр. фарм. IV курс

Фармацевтична хімія

1,2 гр. фарм.V курс (заочно); Токсикологічна та судова хімія 1,2 гр. фарм. IV курс