ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана медичного факультету №3

______________О.В. Федотов

«_____»__________2020 р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з біоорганічної та біологічної хімії

для студентів ІІ курсу медичного факультету № 3 («Медицина») в осінньому семестрі 2020-2021н.р.

 

День

Група, дата і час занять

Ауди-

торія

Вид заняття

Кільк. годин

Тема заняття

Викладач

201

202

203

1.                  

04.12.2020.

8.30-10.00

04.12.20.

13.00-14.30

30.09.20.

8.30-10.00

2 корп.

301

Лекція №1

2,0

Біохімія як наука. Ферменти: будова, властивості, класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти.

Богатирьова О.В.

10.30-12.50

15.00-17.20

10.30-12.50

Практичне

3,04

Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків та ферментів. Кількісне визначення білка біуретовим методом.

Богатирьова О.В.

2.                  

07.12.2020.

8.30-10.50

07.12.20.

13.30-15.50

01.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Визначення активності ферментів. Ферментативний каталіз. Дослідження кінетики ферментативного каталізу. Вплив активаторів та інгібіторів.

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція №2

2,0

Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів.

Богатирьова О.В.

3.                  

08.12.2020.

8.30-10.50

08.12.20. 13.30-15.50

02.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Дослідження участі вітамінів у різноманітних біохімічних процесах (ч.1)

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція №3

2,0

Обмін речовин та енергії. Дослідження тканинного дихання та циклу трикарбонових кислот.

Богатирьова О.В.

4.                  

09.12.2020.

8.30-10.50

09.12.20. 13.30-15.50

05.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Дослідження участі вітамінів у різноманітних біохімічних процесах (ч.2)

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція №4

2,0

Метаболізм вуглеводів. Порушення обміну вуглеводів

Богатирьова О.В.

5.                  

10.12.2020.

8.30-12.20

10.12.20.

12.30-16.20

06.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

 

5,04

Обмін речовин і енергії. Дослідження будови дихального ланцюга ферментів. Інгібітори та роз’єднувачі тканинного дихання та окисного фосфорилювання. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

Богатирьова О.В.

6.                  

11.12.2020.

8.30-12.20

11.12.20.

12.30-16.20

07.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

 

5,04

Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Перетворення інших моносахаридів в глюкозу. Порушення травлення. Біосинтез та катаболізм глікогену. Порушення обміну глікогену. Дослідження аеробного та анаеробного окислення глюкози (гліколіз).

Богатирьова О.В.

7.                  

14.12.2020.

8.30-10.50

14.12.20.

13.30-15.50

08.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Дослідження біосинтезу глюкози (глюконеогенез). Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози і його порушення.

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція №5

2,0

Метаболізм ліпідів. Структура та функції біологічних мембран.

Богатирьова О.В.

8.                  

15.12.2020.

8.30-12.20

 

15.12.20.

12.30-16.20

09.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

5,04

Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних жирів. Обмін ліпопротеїнів.

Дослідження обміну жирних кислот. β-Окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація кетонових тіл та холестеролу. Порушення обміну холестеролу.

Богатирьова О.В.

Богатирьова О.В.

9.                  

16.12.2020.

8.30-12.20

 

16.12.20.

12.30-16.20

12.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

5,04

Дослідження біосинтезу триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння, жирова інфільтрація печінки. Біосинтез і біотрансформаціяхолестеролу. Порушення обміну холестеролу.

Богатирьова О.В.

Богатирьова О.В.

10.              

17.12.2020.

8.30-10.50

17.12.20.

13.30-15.50

13.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Будова та функції біологічних мембран. Перекисне окислення ліпідів, антиоксидантна система

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція №6

2,0

Метаболізм білків. Загальні та спеціалізовані шляхи перетворення амінокислот.

Богатирьова О.В.

11.              

18.12.2020.

8.30-12.20

18.12.20.

12.30-16.20

15.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

5,04

Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків. Порушення травлення білків.

Дослідження загальних шляхів перетворення амінокислот: дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання. Біогенні аміни та їхня біологічна роль.

Богатирьова О.В.

12.              

19.12.2020.

8.30-10.50

19.12.20.

13.30-15.50

16.10.20. 8.30-10.50

2 корп.

301

Практичне

3,04

Дослідження процесів детоксикації аміаку в організмі і його порушення.Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну окремих амінокислот.

Богатирьова О.В.

11.30-13.00

16.00-17.30

11.30-13.00

Лекція № 7

2,0

Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів

Богатирьова О.В.

13.              

21.12.2020.

8.30-12.20

 

21.12.20.

12.30-16.20

19.10.20.

8.30-12.20

 

2 корп.

301

Практичне

5,04

Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну. Дослідження біосинтезу та катаболізму піримідинових нуклеотидів.

Богатирьова О.В.

 

14.              

22.12.2020.

8.30-12.20

22.12.20.

12.30-16.20

20.10.20.

8.30-12.20

2 корп.

311

Практичне

5,04

Лабораторний практикум № 1

Богатирьова О.В.

15.              

23.12.2020.

8.30.-10.00

23.12.20.

13.00-14.30

21.10.20.

8.30.-10.00

2 корп.

301

Лекція №8

2,0

Основи молекулярної генетики. Біосинтез білка та його регуляція.

Богатирьова О.В.

10.30-12.50

15.00-17.50

10.30-12.50

1 корп.

407

Практичне

3,04

Підсумковий контроль

Разом за модуль: 75,6 год., з них – 16 год. лекцій, 59,6 год. практичних занять.

 

 

 

Завідувач кафедри

загальної та біологічної хімії № 1

доцент, к.б.н.

 

 

 

О.В. Богатирьова