ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана медичного факультету №3

______________О.В. Федотов

«_____»__________2020 р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з медичної хімії для студентів І курсу медичного факультету № 3 («Стоматологія») в осінньому семестрі 2020-2021н.р.

 

День

Група, дата, час

Аудиторія

Вид заняття

Кіль-

кість годин

Тема заняття

Викладач

101 Ст

1.                  

24.12.20.

15.00-18.20

2 корп., 303

Практичне

3,1

Основні класи неорганічних сполук. Періодична система Д.І.Менделеєва. Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р-,d-елементів. Біогенні елементи

Михайленко В.В.

18.30-20.00

Лекція 1

2,0

Комплексоутворення в біологічних системах

2.                  

28.12.20. 15.00-18.20

2 корп., 303

Практичне

3,1

Комплексоутворення в біологічних системах

Михайленко В.В.

18.30-20.00

Лекція 2

2,0

Термодинамічні та кінетичні закономірності перебігу процесів в біологічних системах

3.                  

29.12.20.

8.30-13.20

2 корп., 303

Практичне

5,1

Теплові ефекти хімічних реакцій.хімічна термодинаміка.

Михайленко В.В.

4.                  

30.12.20.

8.30-11.50

2 корп., 303

Практичне

3,1

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

Михайленко В.В.

12.00-13.50

Лекція 3

2,0

Кислотно-основні рівноваги в біосистемах.

5.                  

04.01.21. 8.30-11.50

2 корп., 303

Практичне

3,1

Теорії кислот та основ. Визначення pH.Буферні системи, класифікація та механізм дії.

Михайленко В.В.

12.00-13.50

Лекція 4

2,0

Колігативні властивості  розчинів.

6.                  

05.01.21.

8.30-13.20

2 корп., 303

Практичне

5,1

Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

Виготовлення молярних розчинів.

Михайленко В.В.

7.                  

06.01.21

8.30-11.50

2 корп., 303

Практичне

3,1

Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиціРозрахунок осмотичного тиску розчинів.

Михайленко В.В.

12.00-13.50

Лекція 5

2,0

Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

8.                  

11.01.21.

8.30-13.20

2 корп., 303

 

5,1

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

Михайленко В.В.

9.                  

12.01.21.

8.30-13.20

2 корп., 311

Практичне

5,2

Лабораторний практикум

Михайленко В.В.

Разом за дисципліну 46 ауд. годин, з них – 10 год. лекційних ті 36 год. практичних занять

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри загальної та

 біологічної хімії № 1,

доцент, к.б.н.

 

 

О.В. Богатирьова