ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана медичного факультету №3

______________О.В. Федотов

«_____»__________2020 р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНпрактичних занять та лекцій з медичної хімії для студентів ІІ курсу МС медичного факультету № 3 («Медицина») в осінньому семестрі 2020-2021н.р.

 

День

Дата, час заняття

Аудито-рія

Вид заняття

Кіль-

кість годин

Тема заняття

 

Викладач

 

201 МС

 

1.                   

15.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Основні класи неорганічних сполук.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 1

2,0

Біологічне та медичне значення біогенних елементів

 

2.                   

16.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Періодична система Д.І.Менделеєва. Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- та d- елементів.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 2

2,0

Комплексоутворення в біологічних системах

 

3.                   

17.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Комплексоутворення в біологічних системах

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 3

2,0

Теоретичні основи біоенергетики

 

4.                   

18.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Хімічна термодинаміка.Теплові ефекти хімічних реакцій.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 4

2,0

Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процесів.

 

5.                   

19.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 5

2,0

Колігативні властивості  розчинів. Осмос. Осмотичний тиск.

 

6.                   

21.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Визначення масової частки речовини в розчині. Виготовлення молярних розчинів.Виготовлення нормальних розчинів. Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці. Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 6

2,0

Кислотно-основна рівновага в біосистемах

 

7.                   

22.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Теорії кислот та основ. Визначення pH.Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 7

2,0

Фізико-хімія поверхневих явищ

 

8.                   

23.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Сорбція біологічно активних речовин на межі розділу фаз

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 8

2,0

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів

 

9.                   

24.12.20.

8.30-12.00

2 корп., 303

Практичне

4,6

Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

Михайленко В.В.

 

12.30-14.00

Лекція 9

2,0

Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

 

10.               

28.12.20.

8.30-10.00

2 корп., 303

Лекція 10

2,0

Фізико-хімічні властивості розчинів біополімерів

Михайленко В.В.

 

10.30-14.00

Практичне

4,6

Ліофобні золі. Будова міцели. Коагуляція золей. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

Лабораторний практикум

 

Разом за дисципліну 70 год., з них 20 год. лекційних, 46 год. практичних занять, 4 год. – екзамен під час зимової сесії

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри загальної та

біологічної хімії № 1,

доцент, к.б.н.

 

 

О.В. Богатирьова