Професорсько-викладацький склад кафедри

Богатирьова Олена Володимирівна – завідуюча кафедрою, к.біол.н., доцент

М. Краматорськ

Холмовий Юрій Петрович – доцент, к.х.н.

Санталова Ганна Олександрівна – доцент, к.х.н.

Юсіна Ганна Леонідівна – доцент, к.х.н.

Євграфова Наталія Іванівна – доцент, к.х.н.

Величко Наталія Володимирівна – старший викладач, к.х.н.

Володченко Ірина Ігорівна – асистент

Лахтаренко Наталія Василівна – асистент

Моісеєва Ганна Миколаївна – асистент

Старостенко Світлана Юріївна – асистент

Бобошко Любов Григорівна – асистент

М. Маріуполь

Михайленко Валерія Валеріївна - старший викладач, к.х.н.

Макєєв Володимир Едуардович - асистент