“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

“______”_____________2018 г.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з токсикологічної хімії для студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету в І-му семестрі 2018-2019 навчального року.

Лекційні заняття

 

Практичні заняття

 

Дата

 1. Речовини, які отримують з біологічного матеріалу мало полярними органічними розчинниками (пестициди).
 2. Речовини, що ізолюються з біологічного матеріалу полярними або амфіфільними розчинниками (лікарські отрути). Загальна характеристика групи.

1.        Загальна характеристика пестицидів: класифікації, токсичність, механізми токсичної дії, біотрансформація. Токсикологічна характеристика та методи аналізу пестицидів 1-го, 2-го, 3-го, 4-го та 5-го поколінь.

 

01.11.18

 1. Методи виявлення лікарських сполук в очищених витяжках. Схема аналізу витяжки. ТШХ-скринінгу речовин кислого і основного характеру та його значення для хіміко-токсикологічного аналізу.
 2. Застосування, токсикологічна характеристика, методи виділення з біологічного матеріалу і методи аналізу груп речовин, які екстрагуються з кислого середовища.

2.        Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст пестицидів ензимними методами (хроматоензимний метод, імуноферментний аналіз (ІФА), холінестеразна проба). Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хімічними реакціями. Дослідження витяжок із біологічного матеріалу на вміст ФОС хроматографічними методами.

 

02.11.18

 1. Застосування, токсикологічна характеристика, методи виділення з біологічного матеріалу та методи аналізу похідних піридину, піперидину,тропану, хіноліну, фенантренізохіноліну та їх синтетичних аналогів, ациклічних алкалоїдів.

3.        Токсикологічна характеристика та методи аналізу отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод). Токсикологічна характеристика чадного газу, особливості його виявлення та визначення в організмі людей. Методи виявлення карбоксигемоглобіну та карбоксиміоглобіну.

 

05.11.18

 1. Направлене (на моделях) дослідження хлороформної   витяжки на «лікарські» отрути кислого і нейтрального характеру.
 2. Направлене (на моделях) дослідження хлороформної витяжки на алкалоїди та синтетичні "лікарські" отрути.
 1. Речовини, які ізолюються полярними розчинниками. Розгляд методів ізолювання. Методи очистки та концентрування витяжок з біоматеріалу. Отримання кислої та лужної хлороформної витяжок "лікарських" отрут.

 

06.11.18

8. Використання кольорових та осадових реакцій при експрес-аналізі отрут різної природи в біологічних рідинах або екстрактів речовин органічними розчинниками.

 1. ТШХ-Скринінг „лікарських” отрут кислого характеру (кислота саліцилова, антипірин, похідні барбітурової, саліцилової кислот, піразолону.

07.11.18

9.      Особливості проведення хіміко-токсикологічного аналізу в умовах надання екстреної медичної допомоги хворим з гострими отруєннями.

 

 1. ТШХ-Скринінг „лікарських” отрут нейтрального та слабо основного, основного характеру (пурину хінін, аміназин, похідні піридину та піперидину, тропану).

 

 1. Направлене (на моделях) дослідження хлороформної витяжки на «лікарські» отрути кислого і нейтрального характеру та на алкалоїди.

 

08.11.18

10.  Чутливість та специфічність хімічних реакцій, придатних для експрес-аналізу гострих отруєнь.

 1. Направлене (на моделях) дослідження лужної хлороформної витяжки на синтетичні "лікарські" отрути.

 

 1. Використання кольорових та осадових реакцій при експрес-аналізі отрут різної природи в біологічних рідинах або екстрактів речовин органічними розчинниками. Кількісне визначення "лікарських" отрут в модельних розчинах та екстрактах.

09.11.18

 

 1. Підсумковий модульний контроль.

12.11.18

 

 

 

 

                                   Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії,

доцент                                                                                                                                                                               Богатирьова О.В.