“ЗАТВЕРДЖУЮ”: 

                              Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з неорганічної хімії для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету в 2-мусеместрі  2018- 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

Гр.1-2

Гр.3

1. Загальна характеристика s-елементів. Гідроген та його сполуки.

s-Елементи ІА групи. Лужні метали.

s-Елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи.

1. Хімічні елементи, їх класифікація. Людина і біосфера.

Загальна характеристика s-елементів. Гідроген та його сполуки.

24.01

25.01

2. Загальна характеристика p-елементів. р-Елементи ІІІА групи. Бор і Алюміній.

р-Елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки.

2.s-Елементи ІА групи. Лужні метали.

s-Елементи ІІА групи. Берилій, Магній і лужноземельні елементи.

31.01

1.02

3. Силіцій та його сполуки.

Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум).

р-Елементи VА групи. Нітроген та його сполуки.

3. Загальна характеристика p-Елементів.

р-Елементи ІІІА групи.Бор і Алюміній.

р-Елементи IVА групи. Карбон та його неорганічні сполуки

7.02

8.02

4. Фосфор та його сполуки.

Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут).

р-Елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки

4. Силіцій та його сполуки.

Підгрупа Ґерманію (Ґерманій, Станум, Плюмбум).

р-Елементи VА групи. Нітроген та його сполуки. Нітратна кислота.

21.02

22.02

5. Сульфур, Селен, Телур.

р-елементи VІІА групи. Галогени

5. Фосфор та його сполуки.

Підгрупа Арсену (Арсен, Стибій, Бісмут)

7.03

6.03

6.d-Елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, Аурум.

d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій

6. р-Елементи VІА групи. Оксиген та його сполуки.

Сульфур, Селен, Телур.

р-Елементи VІІА групи. Галогени

21.03

22.03

7. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому.

d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану.

7. Загальна характеристика d-елементів. Типи хімічних реакцій за їх участю.

d-Елементи IВ групи. Купрум, Аргентум, Аурум.

d-Елементи IІВ групи. Цинк, Кадмій, Меркурій.

4.04

5.04

8. d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки.

Кобальт і Нікол.

 

8. d-Елементи VІВ групи. Підгрупа Хрому

18.04

19.04

 

9. d-Елементи VІІВ групи. Підгрупа Мангану.

d-Елементи VІІІВ групи. Ферум та його сполуки. Кобальт і Нікол.

2.05

25.04

 

10. Лабораторний практикум

13.05

3.05

 

Підсумковий модульний контроль

16.05

17.05

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                                                                    Богатирьова О.В.