“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2017 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з неорганічної хімії для студентів 1-го курсу фармацевтичного факультету в 1-му семестрі  2018 - 2019 навчального року.

 

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

Група

1.Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.

Основні закони хімії.

Поняття еквівалента речовин.

1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.

4.09

5.09

1,2

3

2. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва.

Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук.

2. Основні закони хімії. Поняття еквівалента речовин.

18.09

19.09

1,2

3

3. Основні поняття хімічної термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

Другий закон термодинаміки. Направленість хімічних процесів.

Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.

Хімічна рівновага.

3. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва.

Природа хімічного зв’язку і будова хімічних сполук

25.09

26.09

1,2

3

4. Вчення про розчини.

Способи вираження складу розчинів.

Колігативні властивості розчинів

 

4. Основні поняття хімічної термодинаміки.

Перший закон термодинаміки. Термохімія.

Другий закон термодинаміки. Направленість хімічних процесів

3.10

4.10

1,2

3

5. Теорія сильних і слабких електролітів. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів.

Теорії кислот і основ. Дисоціація води. рН.

5. Швидкість та механізми хімічних реакцій. Каталіз.

Хімічна рівновага. Фактори впливу на зміщення хімічної рівноваги.

17.10

18.10

1,2

3

6. Гідроліз солей.

Реакції комплексоутворення.

Координаційні сполуки.

 

6. Вчення про розчини. Способи вираження складу розчинів. Приготування розчинів.

Колігативні властивості розчинів заданої концентрації.

31.10

1.11

1,2

3

7.  Реакції з перенесенням електронів. Основи електрохімії.

7. Теорія сильних і слабких електролітів. Рівновага а розчинах сильних та слабких електролітів. Рівновага в розчинах малорозчинних електролітів

14.11

15.11

1,2

3

 

8. Теорії кислот і основ. Дисоціація води. Водневий показник.

Буферні розчини. Експериментальне визначення рН розчинів електролітів.

Протолітичні процеси. Гідроліз солей. Кількісні характеристики процесу гідролізу. Фактори впливу на процес гідролізу.

28.11

29.11

1,2

3

 

9. Реакції комплексоутворення. Координаційні сполуки.

Реакції з перенесенням електронів. Основи електрохімії.

12.12

13.12

1,2

3

 

10. Семестровий контроль

19.12

20.12

1,2

3

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та

біологічної хімії №1, доцент                                                                              Богатирьова О.В.