“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

Декан медичного факультета

Професор Герасименко О.І.

 

“______”_____________2018 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з медичної хімії для студентів 1-го курсу медичного факультету в I-му семестрі  2018- 2019 навчального року.

 

Лекційне заняття

Практичне заняття

Дата

Група

1. Біологічне и медичне значення біогенних елементів

1.Основні класи неорганічних сполук. Періодична система Д.І.Менделеєва

04.09.18

1, 2

04.09.18

3, 4

06.09.18

5,6

2. Комплексоутворенняв біологічних системах

2. Електронна конфігурація та хімічні властивості s-та р- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва

3.Електронна конфігурація та хімічні властивості d- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва

11.09.18

1, 2

11.09.18

3, 4

13.09.18

5,6

3. Теоретичні основи біоенергетики

4.Комплексоутворенняв біологічних системах

18.09.18

1, 2

18.09.18

3, 4

20.09.18

5,6

4. Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

5.Тепловіефектихімічнихреакцій. Хімічнатермодинаміка.

25.09.18

1, 2

25.09.18

3, 4

27.09.18

5,6

 

6. Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

02.10.18

1, 2

02.10.18

3, 4

04.10.18

5,6

5. Колігативнівластивості розчинів. Осмотичнийтиск.

7.Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

8. Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

16.10.18

1, 2

16.10.18

3, 4

18.10.18

5,6

6. Кислотно-основнарівновага в біосистемах. Буфернірозчини

9.Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці.

10.Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

24.10.18

1, 2

24.10.18

3, 4

26.10.18

5,6

7. Физикохімія поверхневих явищ.

11.Теорії кислот та основ. Визначення pH.

12.Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини.

06.11.18

1, 2

06.11.18

3, 4

08.11.18

5,6

8. Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

13.Сорбціябіологічно-активнихречовиннамежірозділу фаз.

13.11.18

1, 2

13.11.18

3, 4

15.11.18

5,6

9. Ліофобні золі. Будоваміцели. Коагуляція золей.

14.Дисперснісистеми. Добування, очистка та властивостіколоїднихрозчинів.

 

20.11.18

1, 2

20.11.18

3, 4

22.11.18

5,6

10. Физико-хімічні властивості розчинів біополімерів

15. Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

27.11.18

1, 2

27.11.18

3, 4

29.11.18

5,6

 

16. Властивостірозчинівбіополімерів. Ізоелектричнаточка білка.

17. Лабораторній практикум

11.12.18

1, 2

11.12.18

3, 4

13.12.18

5,6

 

ПМК

18.12.18

1, 2

18.12.18

3, 4

20.12.18

5,6

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В