“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                

 Декан медичного факультета                    

Професор Герасименко О.І.            

 

“______”_____________2018 г.     

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з медичної хімії для студентів 2-го курсу медичного факультету, скорочений термін навчання на базі ОКР «Молодші спеціалісти» в І-мусеместрі  2018- 2019 навчального року.

Лекційне заняття

Практичне заняття

Дата

Група

1. Біологічне и медичне значення біогенних елементів

2.Комплексоутворенняв біологічних системах.

1.Основні класи неорганічних сполук. Періодична система Д.І.Менделеєва

2.Електронна конфігурація та хімічні властивості s-та р- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва

04.09.18

5

05.09.18

1, 2

05.09.18

3, 4

3. Теоретичні основи біоенергетики.

4. Кінетичні закономірностіперебігу біохімічних процессів

3.Електронна конфігурація та хімічні властивості d- елементів в залежності від розташування в періодичній системі  Д.І. Менделеєва

4. Комплексоутворення в біологічних системах.

10.09.18

5

12.09.18

1, 2

12.09.18

3, 4

 

5.Теплові ефекти хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка

6. Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

24.09.18

5

26.09.18

1, 2

26.09.18

3, 4

5. Колігативнівластивості розчинів. Осмотичнийтиск.

7.Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

8.Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

08.10.18

5

10.10.18

1, 2

10.10.18

3, 4

6. Кислотно-основнарівновагав біосистемах. Буфернірозчини.

9.Застосування ебуліометрії та кріоскопії в медичній практиці.

10.Осмос. Розрахунок осмотичного тиску розчинів.

16.10.18

5

17.10.18

1, 2

17.10.18

3, 4

7. Физикохімія поверхневих явищ.

11.Теорії кислот та основ. Визначення pH.

12.Буферні системи. Підтримання сталості pH в організмі людини.

29.10.18

1, 2

29.10.18

3, 4

30.10.18

5

8. Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

9. Ліофобні золі. Будоваміцели. Коагуляція золей.

13. Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

16.11.18

1, 2

16.11.18

3, 4

19.11.18

5

10. Физико-хімічні властивості розчинів біополімерів

 14. Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів

15. Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

26.11.18

5

28.11.18

1, 2

28.11.18

3, 4

 

16. Властивості розчинів біополімерів. Ізоелектрична точка білка.

17. Лабораторній практикум

03.12.18

5

05.12.18

1, 2

05.12.18

3, 4

 

ПМК

17.12.18

5

19.12.18

1, 2

19.12.18

3, 4

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В