“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

в.о. декана стоматологічного факультету

                                          Яковлева Н.Н..

 

                                                            “______”_____________2017 г.

 

Календарно-тематичний план занять з медичної хімії для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету скорочений термін навчання на базі ОКР «молодші спеціалісти» в I-му семестрі  2017 - 2018 навчального року.

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

1.Комплексоутворення в біологічних системах.

1.Основні класи неорганічних сполук.

2.Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва.

3. Електронна конфігурація та хімічні властивості d- елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва.

01.09

1

2.Теоретичні основи біоенергетики. Кінетичні закономірності перебігу біохімічних процессів.

4. Комплексоутворення в біологічних системах.

5. Визначення масової частки речовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

6.Виготовлення нормальних розчинів. Принципи титрування.

04.09

1

3.Колігативні властивості  розчинів. Осмотичний тиск.

7.Теплові ефекти хімічних реакцій. Хімічна термодинаміка.

8.Кінетика біохімічних реакцій. Хімічна рівновага.

05.09

1

4.Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буферні розчини

9. Колігативні властивості розчинів.

10.Осмос. Осмотичний тиск.

06.09

1

5.Физикохімія поверхневих явищ.

11.Кислотно-основні рівноваги в організмі. Водневий показник біологічних рідин.

12.Буферні системи, класифікація та механізм дії.

07.09

1

 

13.Сорбція біологічно-активних речовин на межі розділу фаз.

14.Хроматографічний аналіз.

15.Дисперсні системи. Добування, очистка та властивості колоїдних розчинів.

08.09

1

 

16. Ліофобні золі та їх властивості. Коагуляція. Колоїдний захист.

17. Високомолекулярні сполуки. Ізоелектрична точка білка.

18. Властивості розчинів біополімерів.

19. Біологічне та медичне значення біогенних елементів

11.09

1

 

Лабораторний практикум.

Підсумковий модульний контроль

12.09

1

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                                                                     Богатирьова О.В