“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультету

к. фарм. н. Гуторов О. І.

 

“______”   січня   2019 р.

 

Календарно-тематичний план занять з фармацевтичної хімії для студентів III-го курсу фармацевтичного факультету у II семестрі 2018-2019 навчального року

 

 

Лекція

Практичне заняття

Група

Дата заняття

1. Лікарські речовини із груп галогенопохідних та спиртів.

 

2. Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду.

 

 

 1. Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (температура кипіння, плавлення, густина).

 

 1. Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, йодоформ.

 

1

18.01.2019

3. Лікарські речовини із груп амінокислот та естерів неорганічних кислот.

 1. Аналіз лікарських речовин, похідних спиртів. Спирт етиловий, гліцерин.
 2. Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин формальдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу.

1

31.01.2019

 

4. Амідовані похідні вугільної кислоти та похідні біс-(β-хлоретил)-аміну, як лікарські речовини.

 

5. Лікарські речовини із групи похідних аліфатичних циклічних сполук.

 1. Методи аналізу лікарських засобів - солей карбонових кислот. Кальцію глюконат, натрію цитрат, кальцію лактат.

 

1

07.02.2019

 

 

 1. Лікарські засоби амінокислот жирного ряду. Кислота глютамінова, кислота γ-аміномасляна, метіонін.

 

 1. Натрієва і кальцієва солі етилендіамінтетраоцтової кислоти. Підтвердження тотожності.

1

20.02.2019

 

 1. Ефіри як лікарські речовини. Діетиловий ефір, димедрол. Особливості якісного і кількісного аналізу.

 

 1. Складні ефіри неорганічних кислот. Нітрогліцерин, кальцію гліцерофосфат, фітин.

1

28.02.2019

 

 1. Похідні повного та неповного аміду вугільної кислоти (уретани, уреїди). Бромізовал, мепротан. Загальні хімічні властивості. Методи аналізу.

1

12.03.2019

 

 1. Лікарські речовини, похідні аліфатичних циклічних сполук. Похідні циклоалканів. Циклопропан, мідантан, ремантадин, глудантан.

 

 1. Похідні терпеноїдів. Моноциклічні терпеноїди. Ментол рацемічний, валідол, терпінгідрат. Біциклічні терпеноїди камфора рацемічна, бромкамфора, кислота сульфокамфорна.

1

28.03.2019

 

 1. Лабораторний практикум.

1

19.04.2019

 

 1. Модульний контроль

1

06.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри

загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                                                                                 Богатирьова О. В