“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

к. фарм. н. Гуторов О.І.

 

“___3___”___вересня__2018 р.

 

Календарно-тематичний план занять з фармацевтичної хімії для студентів IV-го курсу фармацевтичного факультету у I семестрі 2018-2019 навчального року

Лекція

Практичне заняття

Група

Дата заняття

1. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні хінолізину, піролізидіну, піперидину.

Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні пропану, хіноліну, ізохіноліну.

 

1.      Сульфаніламіди: стрептоцид, сульфацил – натрій, сульгін, уросульфан, норсульфазол, норсульфазол-натрій. Сульфаніламіди. Методи аналізу в залежності від наявності замісників в амідній та аміногрупах.

1

23.11.

2. Лікарські речовини, що належать до групи алкалоїдів. Похідні морфінану, індолу, пурину і речовини, що містять екзоциклічний азот.

  1. Сульфаніламіди: сульфален, фталазол, сульфадимезин, етазол.сульфазин, сульфадиметоксин, сульфаметоксазол. Тестовий контроль.

1

26.11.

 

3.      Лікарські речовини похідні гетероциклічних органічних сполук. Лікарські препарати, що містять п’ятичленні гетероцикли. Методи аналізу похідних фурану (фурацилін, фурадонін, фуросемід). Методи аналізу похідних піролу (пірацетам, полівінілпіролідон).

 

4.      Лікарські речовини, похідні піразолу. Антипірин, анальгін, бутадіон. Спільні та окремі методи аналізу. Вимоги до якості, методи аналізу, зберігання.

1

27.11.

 

5.      Лікарські речовини, похідні імідазолу та імідазоліну. Особливості якісного та кількісного аналізу метронідазолу, мерказоліну, клофеліну.

1

28.11.

 

6.      Лікарські речовини, похідні шестичленних гетероциклів. Похідні піридину. Діетиламід нікотинової кислоти, кордіамін, нікотин. Методи синтезу, аналізу.

 

1

29.11.

 

7.      Похідні піридину. Фтивазид, ізоніазид. Методи синтезу, аналізу, кількісне визначення. Похідні піперидину і хінуклідину. Промедол, ацеклідин, оксимідин, фенкарол. Якісний та кількісний аналіз. Застосування в медицині.

1

30.11.

 

8.      Лікарські речовини, похідні піримідину. Лікарські речовини групи барбітуратів.

Лікарські речовини групи барбітуратів. Барбітал, фенобарбітал, етамінал-натрій, гексенал, тіопентал-натрій, бензонал. Спільні та окремі методи аналізу кислотних і сольових форм. Специфічні домішки.

 

  1. Гексамідин як структурний аналог барбітуратів. Лікарські речовини, похідні урацилу. Метилураціл, калію оротат, фторафур. Методи аналізу. Тестовий контроль.

1

03.12.

3. Лікарські речовини із групи вуглеводів. Загальна характеристика вуглеводів.

Загальна характеристика і класифікація глікозидів. Серцеві глікозиди.

10.  Лікарські речовини, похідні конденсованих гетероциклів. Лікарські речовини, похідні бензопірану (неодикумарин).Похідні бензімідазолу (дибазол), похідні індолу (індометацин). Ідентифікація, методи аналізу.

1

04.12.

4.  Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів.

 

11.  Похідні хіноліну: нітроксолін. Методи аналізу. Хінгамін, хіноцид. Фторхінолони як антибактаріальні засоби. Офлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксицин, ломефлоксацин. Методи аналізу.

1

05.12.

5. Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни гетероциклічного ряду.

  1. Лікарські речовини, похідні акридину (етакрідину лактат). Властивості, методи синтезу і аналізу. Тестовий контроль.

1

06.12.

 

13.  Лабораторний практикум

1

07.12.

 

14.  Підсумковий модульний контроль

1

10.12.

 

 

Завідувач кафедри загальної та біологічної хімії №1,  

 

доцент                                                                                                                  Богатирьова О. В