“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

к. фарм. н. Гуторов О.І.

 

“___3___”___вересня__2018 р.

 

Календарно-тематичний план занять з фармацевтичної хімії для студентів III-го курсу фармацевтичного факультету у I семестрі 2018-2019 навчального року

Лекція

Практичне заняття

Група

Дата заняття

1. Предмет і зміст фармацевтичної хімії. Державна фармакопея України. Ідентифікація лікарських засобів, випробування на чистоту і допустимі межі домішок. Лікарські речовини, похідні елементів VIVII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва.

 

 

 

 

 1. Предмет і завдання фармацевтичної хімії. НДТ, що регламентує якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Правила роботи і техніка безпеки в лабораторії при аналізі лікарських препаратів. Хімічні методи аналізу лікарських препаратів. Реакції ідентифікації на катіони Al3+, NH4+,  Bі3+, Fe 2+, Fe 3+,  K+, Ca2+,  Mg2+, Na+, Hg2+ , Pb2+, Zn2+, Ag+.

 

1

06.09.2018

2. Лікарські речовини, похідні елементів II, III груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва. Лікарські речовини, похідні елементів IV, V груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва. Лікарські речовини, похідні елементів I, VIII груп Періодичної системи Д.І.Мендєлєєва і радіофармацевтичні препарати.

 1. Хімічні методи аналізу, реакції ідентифікації на аніони CH3COO-, AsO33-, AsO43-, Br -,+, I-, CO32-, HCO3-,  NO3- , PO43-, SO42-, SO32-, Cl-.
 2. Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Еталонні розчини. Фармакопейне визначення домішок: NH4+, As3+, Ca2+, Mg2+, Cl-, F-. Випробування на припустимі межі вмісту домішок. Фармакопейне визначення домішок Fe 3+, PO43-, K+, SO42-, Al3+, Zn2+, важких металів.
 3. Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів.

1

13.09.2018

 

 1. Неорганічні сполуки як лікарські речовини в медицині. Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження HCl, KCl, NaCl, NaBr, KBr.  Лікарські засоби галогенів. Фармакопейне дослідження NaI, KI, I2. Вода очищена, вода для ін’єкцій. Фізичні та хімічні властивості, контроль якості, визначення домішок, умови зберігання.

 

 1. Перекис водню, ідентифікація, методи аналізу. Лікарські засоби сірки. Натрію тіосульфат, натрію сульфат. Дослідження за фармакопеєю.

 

1

20.09.2018

 

 1. Лікарські засоби – похідні елементів III і V групи Періодичної системи. Розчин аміаку, властивості, дослідження, умови зберігання. Солі вісмута, фармакопейне дослідження.

 

 1. Аналіз лікарських речовин, які містять елементи III групи Періодичної системи. Лікарські засоби бору. Борна кислота, натрію тетраборат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

1

04.10.2018

 

 1. Аналіз лікарських речовин, які містять елементи IV групи Періодичної системи. Лікарські засоби вуглецю. Натрію гідрокарбонат. Вимоги до якості, контроль у відповідності з медичним застосуванням.

 

 1. Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослідження MgO, MgSO4·7H2O, CaCl2 6H2O.

 

 1. Аналіз лікарських речовин, що містять елементи II групи. Дослідження ZnO, ZnSO4·7H2O, BaSO4.

1

18.10.2018

3. Лікарські речовини із груп галогенопохідних, спиртів. Лікарські речовини із груп альдегідів і карбонових кислот аліфатичного ряду.

 

 1. Лікарські речовини, які містять меркурій. Меркурію дихлорид (сулема), меркурію оксид. Фармакопейне дослідження.
 2. Лікарські засоби – похідні елементів I групи. AgNO3, колоїдні препарати срібла: коларгол, протаргол. Кількісне визначення.
 3. Лікарські засоби заліза та міді. Фармакопейне дослідження сульфатів заліза (II) та міді.

1

01.11.2018

4. Лікарські речовини похідні амінокислот, складних ефірів, неорганічних кислот.

 1. Загальні методи аналізу органічних лікарських речовин (температура кипіння, плавлення, густина). Методи аналізу галогенпохідних органічних сполук. Хлоретил, хлороформ, йодоформ.

1

15.11.2018

 

 1. Аналіз лікарських речовин, похідних спиртів. Спирт етиловий, гліцерин.
 2. Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин формальдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу.
 3. Аналіз лікарських речовин, похідних альдегідів. Розчин формальдегіду, гексаметилентетрамін, хлоралгідрат. Методи аналізу.

1

29.11.2018

 

 1. Лабораторний практикум.

 

1

06.12.2018

 

 

 1. Підсумковий модульний контроль

1

13.12.2018

 

 

Завідувач кафедри загальної та біологічної хімії,

доцент                                                                                                                  Богатирьова О. В