“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

 

в.о. декана стоматологічного факультету

 

Яковлева Н.Н.

 

 

 

 

 

“______”_____________2019 г.

 

 

 

Календарно-тематичний план занять з біоорганічної хімії для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету в II-му семестрі 2018 - 2019 навчального року.

 

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

1. Класи органічних сполук. Функціональні групи.

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук.

29.01.19

1, 2

2. Ліпіди, оксі-, оксокислоти, будова та хімічні властивості.

2. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.

3. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислоти та їх функціональних похідних.

21.02.19

1, 2

3. Вуглеводи. Моно-, ді-, полісахариди. Будова, хімічні властивості.

4. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.

05.03.19

1, 2

4. Гетероциклічні сполуки. Будова, хімічні властивості.

5. Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетеро функціональних сполук (α-, β-, γ-гідроксікислоти, кетокислот та фенолокислот).

02.04.19

1, 2

5. Амінокислоти. Пептиди. Будова, властивості. 

 

6. Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів.

7. Будова та хімічні властивості дисахаридів та полісахаридів.

10.04.19

1, 2

 

8. Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.

9. Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.

27.04.19

1, 2

 

Лабораторний практикум

Підсумкове заняття

21.05.19

1, 2

 

 Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

 

доцент                                                                                                                           Богатирьова О.В.