“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                          

                       Декан медичного факультета

 

Професор Герасименко О.І.

 

 

 

“______”_____________2019 г.

 

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з біоорганічної  хімії для студентів 1-го курсу медичного факультету в II-му семестрі  2018- 2019 навчального року.

 

Лекційне заняття

Практичне заняття

Дата

Група

1. Класи органічних сполук. Функціональні групи

 

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук.

24.01.19

3, 4

28.01.19

5, 6

01.02.19

1, 2

2. Ліпіди, оксі-, оксокислоти, будова та хімічні властивості.

2. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.

15.02.19

3, 4

22.02.19

1, 2

25.02.19

5, 6

 

3. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та їх функціональних похідних.

05.03.19

3, 4

13.03.19

1, 2

25.03.19

5, 6

3. Вуглеводи. Моно-, ді-, полісахариди. Будова, хімічні властивості.

4. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди.

26.03.19

3, 4

27.03.19

1, 2

08.04.19

5, 6

4. Гетероциклічні сполуки. Будова, хімічні властивості.

 

5. Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетеро функціональних сполук (α-, β-, γ-гідроксікислоти, кетокислот та фенолокислот).

11.04.19

1, 2

15.04.19

3, 4

19.04.19

5, 6

5. Амінокислоти. Пептиди. Білки: будова, властивості.

6. Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів та дисахаридів.

7. Будова та хімічні властивості полісахаридів.

25.04.19

1, 2

26.04.19

3, 4

02.05.19

5, 6

 

8. Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.

 9. Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.

08.05.19

1, 2

16.05.19

5, 6

17.05.19

3, 4

 

10. Лабораторний практикум

Підсумкове заняття

21.05.19

1, 2

24.05.19

3, 4

30.05.19

5, 6

 

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

 

доцент                                                                                                                                 Богатирьова О.В