“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

Декан фармацевтичного факультета

к.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

 

Календарно-тематичний план занятьз біологічної хімії для студентів третього курсу фармацевтичного факультету у 2-му семестрі2018–2019навчального року

 

 Тема лекції

Тема заняття

Дата

Група

1. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів.

 

1.Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну.

2. Дослідження біосинтезу та катаболізму піримідиновихнуклетидів. Дослідження структури нуклеїнових кислот.

22.01.19

1

2. Основи молекулярної генетики Біосинтез білка та його регуляція.

3. Дослідження реплікації ДНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК Дослідження транскрипції РНК.

01.02.19

1

3. Гормони – 1. Регуляція обміну речовин. Гормони як система хімічної регуляції. Гормони гіпоталамусу та гіпофізу. Гормони підшлункової залози.

4. Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Механізми регуляції трансляції.

08.02.19

1

4. Гормони – 2. Клініко-біохімічна діагностика цукрового діабету. Гормони наднирків, щитовидної та паращитовидної залоз.

5. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу.

6.Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті.

21.02.19

1

5. Біохімія крові – 1. Хімічний склад крові. Біохімія згортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем крові

7. Гормональна регуляція рівня глюкози в крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз.

8.Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитовидної залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди.

9. Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні.

01.03.19

1

6. Біохімія крові – 2. Метаболізм гему та його порушення. Види жовтяниць

10. Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту крові.

11. Дослідження загортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові.

15.03.19

1

 

12. Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

13. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р– 450.

14. Дослідження типів біологічного окислення. Роль жиророзчинних вітамінів у функціонуванні тканин та органів.

29.03.19

1

 

15.Дослідження нормальних і патологічних компонентів сечі.

16.Біохімія нервової та сполучної тканин.

17. Лабораторний практикум- 2

05.04.19

1

 

17. Підсумковий модульний контроль з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія»

25.04.19

1

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                                 Богатирьова О.В