“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

 

Декан медичного факультета

 

Професор Герасименко О.І.

 

“______”_____________2018 р.

 

 

 

Календарно-тематичний план практичних занять з біологічної хімії для студентів другого курсу медичного факультету 1-му семестрі 2018-2019 навчального року.

 

Лекція

Тема заняття

Дата

Група

1. Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти

1.      Контроль початкового рівнязнань. Предмет і задачібіохімії. Дослідженнябудови та фізико-хімічнихвластивостейбілків та ферментів. Кількісневизначеннябілкабіуретовим методом.

 

04.09.18

5 і 6

7 і 8

06.09.18

1 і 2

3 і 4

2. Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів

2.      Визначенняактивності ферментів, дослідженнякінетики ферментативного каталізу та впливуактиваторів та інгібіторів

 

19.09.18

5 і 6

7 і 8

20.09.18

1 і 2

3 і 4

3. Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

3.      Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів.

4.      Дослідження участі вітамінів та коферментних форм вітамінів у різноманітних біохімічних процесах

03.10.18

5 і 6

7 і 8

04.10.18

1 і 2

3 і 4

4. Метаболізм вуглеводів – 1. Обмін і функції вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози.

5.      Обмін речовин і енергії. Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Інгібітори та роз’єднувачі тканевого дихання та окисного фосфорилювання.

17.10.18

5 і 6

7 і 8

18.10.18

1 і 2

3 і 4

5. Метаболізм вуглеводів – 2. Аеробне окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. Порушення обміну вуглеводів

6.      Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.Дослідження особливостей травлення вуглеводів.

7.      Біосинтез та катаболізм глікогену.Перетворення інших моносахаридів в глюкозу.

31.10.18

5 і 6

7 і 8

01.11.18

1 і 2

3 і 4

6. Метаболізм ліпідів – 1. Структура та функції ліпідів. Біологічні мембрани. Особливості травлення ліпідів та його порушення.

8.      Дослідження анаеробного окислення глюкози.Дослідження аеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез.

9.      Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.Шляхи перетворення фруктози та галактози, та їх порушення.

14.11.18

5 і 6

7 і 8

15.11.18

1 і 2

3 і 4

7. Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестерину

10.  Структура та функції клітинних мембран.

 

11.  Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних жирів.

21.11.18

5 і 6

7 і 8

22.11.18

1 і 2

3 і 4

8. Метаболізм білків. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Шляхи утворення аміаку в організмі людини та механізми його знешкодження.

12.  Дослідження обміну жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот.

13.  Біосинтез і біотрансформаціяхолестеролу. Дослідження биосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки.

 

28.11.18

5 і 6

7 і 8

29.11.18

1 і 2

3 і 4

 

14.  Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків.

15.  Дослідження перетворень амінокислот (дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання).

 

04.12.18

5 і 6

7 і 8

06.12.18

1 і 2

3 і 4

 

14.  Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини.

 

15.  Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну амінокислот

12.12.18

5 і 6

7 і 8

13.12.18

1 і 2

3 і 4

 

16.  Лабораторний практикум.

 

17.  Підсумкове заняття.

19.12.18

5 і 6

7 і 8

20.12.18

1 і 2

3 і 4

 

 

 

                Завідуюча кафедри загальної та біологічної хімії №1,

 

                                                   доцент                                                                                                          Богатирьова О.В