“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                 

в.о. декана стоматологічного фак-ту

             Яковлева Н. М.

 

 

             “_____”   січня   2019 р.

 

 

Календарно-тематичний план занять з біологічної хімії для студентів другого курсу стоматологічного факультету у другому семестрі 2018–2019 навчального року.

 

Тема лекції

Тема заняття

Дата

Група

1. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів.

 

1.Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну.

2. Дослідження біосинтезу та катаболізму піримидинових нуклетидів. Дослідження структури нуклеїнових кислот.

24.01.19

1, 2

2. Основи молекулярної генетики Біосинтез білка та його регуляція.

3. Дослідження реплікації ДНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК Дослідження транскрипції РНК.

4. Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Механізми регуляції трансляції.

07.02.19

1, 2

3. Гормони – 1. Регуляція обміну речовин. Гормони як система хімічної регуляції. Гормони гіпоталамусу та гіпофізу.

5. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу.

21.02.19

1, 2

4. Гормони – 2. Гормони підшлункової залози. Клініко-біохімічна діагностика цукрового діабету.

6. Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті.

7. Гормональна регуляція рівня глюкози в крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз.

07.03.19

1, 2

5. Гормони – 3. Гормони наднирків, щитовидної та паращитовидної залоз.

8. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитовидної залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди.

9. Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні.

21.03.19

1, 2

6. Біохімія крові – 1. Хімічний склад крові. Біохімія згортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем крові

10. Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту крові.

11. Дослідження загортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові.

04.04.19

1, 2

7. Біохімія крові – 2. Метаболізм гему та його порушення. Види жовтяниць

12. Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

13. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р– 450.

18.04.19

1, 2

 

14. Біохімія імунної системи. Біохімія сполучної тканини та зуба. Біохімія слини.

 

15. Лабораторний практикум- 2

16.05.19

1, 2

 

16. Підсумковий модульний контроль з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія»

30.05.19

1, 2

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                                  Богатирьова О.В