“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

Декан фармацевтичного факультета

канд.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з аналітичної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету у II-му семестрі 2018 - 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Гравіметричний аналіз.

1. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин.

15.01.19

2. Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандарти. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Підбір рН-індикаторів

2. Титрування сильних кислот та сильних основ лугами та сильними кислотами. Побудова кривих титрування

22.01.19

 

3. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ сильними кислотами. Побудова кривих титрування

29.01.19

 

4. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних основ, сумішей кислот або основ

5.02.19

3. Кислотно-основне титрування. Помилки титрування.

5. Класифікація індикаторних помилок, причини їх виникнення

12.02.19

4. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія

6. Осаджувальне титрування. Сульфатометрия. Побудова кривих титрування

19.02.19

5. Комплексиметричне титрування.

7. Комплексонометрія

26.02.19

6. Окисно-відновне титрування. Класифікація, види, індікатори

8. Перманганатометрія. Йодиметрія, йодометрія. Броматометрія, бромометрія. Нітритометрія. Побудова кривих титрування

5.03.19

7. Оптичні методи аналізу.

9. Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. Побудова градуіровочного графіка

12.03.19

8. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометричний аналіз

10. рН-метрія.

26.03.19

 

11. Полярографія. Кондуктометрія. Кулонометрія. Амперметричне титрування

2.04.19

9. Хроматографічні методи аналізу

12. Тонкослойна хроматографія

9.04.19

 

13. Статистична обробка результатів аналізу

23.04.19

 

Підсумковий модульний контроль

3.05.2019

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                                                                   Богатирьова О.В