Декан фармацевтичного факультета

к.фарм.н. Гуторов А.І.

 

_____”_____________2018 г.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з аналітичної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в 1-му семестрі 2018 - 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

Група

1. Введення в якісний аналіз. Теорія сильних електролітів

1. І група катіонів.

5.09

1

2. рН розчинів сильних електролітів.

2. ІІ група катіонів.

13.09

1

 

3. ІІІ група катіонів.

4. Систематичний аналіз суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп

20.09

1

 

5. IV група катіонів.

04.10

1

3. Буферні розчини.

6. V група катіонів.

10.10

1

4. Гетерогенна рівновага.

7. VІ група катіонів.

24.10

1

 

8. Систематичний аналіз суміші катіонів І – VІ аналітичних груп.

01.11

1

 

9. І група аніонів.

14.11

1

5. Рівновага в реакціях комплексоутворення.

10. ІІ група аніонів.

21.11

1

 

11. ІІІ група аніонів.

28.11

1

6. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії.

12. Екстакційні та іонообмінні рівноваги

05.12

1

 

13. Аналіз сполуки невідомого складу.

12.12

1

 

14. Семестровий контроль

19.12

1

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та

 біологічної хімії № 1, доцент                                                                                     Богатирьова О.В